تبلیغات
ایران دانلود - Metal Bluster (بازی جنگی)
صفر [کد 2 ] : 570000
صفر [کد 3 ] : 485000
صفر [کد 4 ] : 410000
صفر [کد 5 ] : 410000
صفر [کد 6 ] : 385000
صفر [کد 7 ] : 355000
صفر [کد 8 ] : 345000
اعتباری [919] : 75000
تالیا : 50000
ایرانسل[دائمی] : 150000
ایرانسل[اعتباری] : 29000
کارکرده [کد 1] : 560000
کارکرده [کد2] : 440000
کارکرده[ کد 3] : 395000
کارکرده [ کد 4] : 325000
کارکرده [ کد 5] : 335000
کارکرده [کد 6] : 320000
کارکرده[کد 7] : 310000
کارکرده [کد 8] : 300000
کل بازدیدها : 3
كل نظرات:
تعداد پست ها :
ایجاد صفحه: - ثانیه

----------

یک بازی جنگی با گرافیک بسیار بالا که با انواع و اقسام تفنگ ها می توانید 5 مرحله این بازی را به پایان برسانید .
 

دانلودلینك مطلب نظرات [] 
نوشته:حسین ساعت:09:07 ق.ظ  تاریخ:یکشنبه 31 تیر 1386